Chór mieszany SUCHA

29.11.2019
Nazwa Chór mieszany SUCHA
Chór mieszany
Stan osobowy 28
Nalezy do ZSM tak
Repertuar utwory klasyczne, ludowe, religijne i popularne kompozytorów polskich i obcych.
Prezes Krystyna Faja
Dyrygent Tadeusz Danel
Notatki chor.sucha@pzkosuchagorna.cz
Imię Tadeusz
Nazwisko Danel
telefon +420 732 506 333
e-mail tadeas.danel@seznam.cz