Sekcja Akademicka „Jedność”

Sekcja Akademicka „Jedność” to organizacja zrzeszająca studentów polskiej narodowości wywodzących się z Zaolzia działająca w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Jej zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie kontaktów pomiędzy studentami oraz organizacja imprez kulturalno-towarzyskich.

Jednym z największych wydarzeń organizowanych przez SA”J” jest Bal Akademicki.

Więcej informacji na temat Sekcji i jej działalności można znaleźć tutaj.

WSPIERAJĄ NAS: