Dofinansowane projekty 2023

Dofinansowane projekty – 2023

 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego

Projekt Inwestycyjny: Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie – „Fasalówka”

 

 

WSPIERAJĄ NAS: