Dofinansowane projekty 2023

Dofinansowane projekty – 2023

 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego

Projekt Inwestycyjny: Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie – „Fasalówka”

Projekty finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023:

Festiwal PZKO 2023

Edycja miesięcznika Zwrot 2023

Edycja newslettera miesięcznika Zwrot 2023

Wsparcie portalu www.zwrot.cz

Wsparcie struktur organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie

Święto Śląskiej Pieśni 2023 – regranting

 

 

 

WSPIERAJĄ NAS: