Dofinansowane projekty 2023

Dofinansowane projekty – 2023

 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego

Projekt Inwestycyjny: Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie – „Fasalówka”

Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023:

Festiwal PZKO 2023

Edycja miesięcznika Zwrot 2023

Edycja newslettera miesięcznika Zwrot 2023

Wsparcie portalu www.zwrot.cz

Wsparcie struktur organizacji polonijnych i polskich na Wschodzie/wsparcie bieżącej działalności

Święto Śląskiej Pieśni – regranting

 

 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

 

Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023:

Kalendarz Śląski 2024

Wsparcie struktur dziecięcego zespołu „Rytmika”
Polski Związek Kulturalno Oświatowy w Republice
Czeskiej

 

 Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja

Zwrot Ku przyszłości laboratorium Mediów – Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja

 

Fundacja Volens

Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Koncert Świąteczny zespołów folklorystycznych Zaolzia

 

 

 

 

 

 

WSPIERAJĄ NAS: