Dofinansowane projekty – 2021

FPPnW:

 

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Projekt je financován z prostředků kanceláře předsedy Rady ministrů PR v rámci výzvy Polská komunita a Poláci v zahraničí 2021

 

Projekty dofinansowane:

Centrum informacji – wsparcie struktur organizacji/utrzymanie bieżącej działalności

Wsparcie struktur/ utrzymanie bieżącej działalności – I, II, III

–  3 Festiwale Dni Polskie – „Kultura w działaniu – koncerty i festiwale”

Miejsca Pamięci – przewodnik Multimedialny

Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (MUR) – wsparcie struktur organizacji/utrzymanie bieżącej działalności

– Wsparcie portalu www.zwrot.cz

– Edycja miesięcznika „Zwrot”

Melpomeny – „Kultura w działaniu – polska scena teatralna na Wschodzie”

Święto Śląskiej Pieśni 2021 – „Aktywni w budowaniu świadomości historycznej na Wschodzie”

 

Projekt inwestycyjny:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Czeskim Cieszynie.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy
Polského kulturně-osvětového svazu v Českém Těšíně

Projekt je spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí PR v rámci programu „SPOLUPRÁCE S POLSKOU KOMUNITOU A POLÁKY V ZAHRANIČÍ 2021
– POLSKÁ KOMUNITNÍ INFRASTRUKTURA“
prostřednictvím nadace „Pomoc Polakom na Wschodzie”

 

 

 

 

 

 

 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

– Domy Polskie PZKO – prezentacja

– Kalendarz Śląski 2022

– Klub Kobiet – Scena Polska

– XXIV Zjazd PZKO

Ministerstwo Kultury RC – Ministerstvo Kultury ČR

  • Dni Polskie
  • Kulturně společenské aktivity a dokumentační činnost PZKO
  • měsíčník Zwrot

Moravskoslezský Kraj

– Polské dny

 

 

Úřad Vlády ČR

  • MUR
  • Kalendarz Śląski 2022
  • www.zwrot.cz

 

Město Český Těšín

– Zjazd PZKO

Obec Petrovice u Karviné

  • MS PZKO Petrovice – Marklovice, MS PZKO Petrovice u Karviné

 

 

WSPIERAJĄ NAS: