Dofinansowane projekty – 2022

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”:

Dofinansowane projekty

Projekt Inwestycyjny: Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie – „Fasalówka”

 

Projekty finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022:

Koncert Świąteczny folklorystycznych zespołów Zaolzia

Darkowska Jesień

Mapa pamięci – Przewodnik multimedialny

Święto Śląskiej Pieśni

Gala Jubileuszowa – 75 lat Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

Edycja miesięcznika „Zwrot”

Zakup sprzętu dla miesięcznika „Zwrot”

Wsparcie portalu www.zwrot.cz

Środki dodatkowe na edycję miesięcznika „Zwrot”

Wycieczka edukacyjna Klubów Kobiet – Dolny Śląsk

Wsparcie struktur organizacji – Utrzymanie bieżącej działalności

Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny

Zjazd Młodzieży z okazji 75-lecia organizacji

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

Projekty finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego dla rodziny

Wiosenne i Jesienne Spotkanie Klubów Kobiet Polski Związek Kulturalno Oświatowy w Republice Czeskiej

Kalendarz Śląski 2023

Archiwum Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej

Wsparcie struktur dziecięcego zespołu „Rytmika” – Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

 

Ministerstwo Kultury RC – Ministerstvo Kultury ČR

  • Kulturně společenské aktivity a dokumentační činnost PZKO
  • měsíčník Zwrot

Moravskoslezský Kraj

– Kongres mládeže

 

 

Úřad Vlády ČR

  • MUR
  • Kalendarz Śląski 2023
  • www.zwrot.cz

 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

Gala Jubileuszowa – 75 lecie PZKO

 

 

Město Český Těšín

– Jubilejní Koncert u příležitosti 75. výročí vzniu PZKO

– Kongres mládeže

Město Třinec

– Jubilejní koncert u příležitosti 75. výročí vzniku PZKO 

Fundusz Rozwoju Zaolzia

-Zgrupowanie Rytmika

-Nasz Bal

Volens

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego – mój teatr

75 lat społecznikowskiej działalności – wieczory dla zasłużonych

Projekty finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

ODRA Niemen

Spotkanie szkoleniowe autorów i korespondtentów miesięcznika „Zwrot”

 

Projekty finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

 

WSPIERAJĄ NAS: