Sekcja Kobiet

 

Sekcja Kobiet przy ZG PZKO powstała wprawdzie na przełomie lat 1968 i 1969, jednakże przy Kołach PZKO panie działały od początku istnienia Związku. Miały wspólny cel – dbałość o lokale związkowe, przygotowanie bufetów na imprezy, współpraca ze szkołami. Wkrótce przystąpiły do organizowania kursów gotowania, kroju i szycia, robótek ręcznych, zapoznawanie się z nowościami technicznymi do kuchni i domu, wszystkim co dotyczyło zdrowia i rodziny.

Sekcje Kobiet były szczególnie aktywne tam, gdzie przed wojną działały Koła Gospodyń lub inne zrzeszenia kobiece.

Ofiarnymi instruktorkami kursów oraz prelegentkami były Zofia Klimoszek, Zofia Kołder ( autorka Kuchni śląskiej) i Anna Słowik – prowadząca kursy gotowania i wypieków domowych.. Dalszymi instruktorkami prac ręcznych były Elżbieta Mencner, Helena Raszka oraz Maria Wróbel, która zapisały się jako mistrzynie nożyc i i gły. Wanda Wójcik propagowała zdrowy styl życia i odżywiania się. Waleria Sławińska przedstawiała tematykę kulturalno-oświatową. Pomocą służył ZG PZKO, ustanawiając funkcję referentki so spraw kobiet. Pierwszą została Helena Zoń z Łąk.

Z tego powodu powstała Sekcja Kobiet przy ZG PZKO. Jej pomysłodawczynią była ówczesna redaktorka Głosu Ludu – Władysława Krumniklowa (Łada). W skład pierwszej komisji weszły panie: Stanisława Duda z Lutyni Dolnej,Anna Godula z Suchej Średniej, Lidia Gojniczek z Cz.Cieszyna, Władysława Krumnikiel z Cz.Cieszyna, Marta Pilich z Łomnej, Helena Raszka z Karwiny, Waleria Sławińska z Pietwałdu, Anna Skowik z Orłowej, Ewa Zolich z Karwiny oraz Helena Zoń z Łąk – przewodnicząca.

Sekcja Kobiet od lat organizuje spotkania kierowniczek Klubów Kobiet, seminaria, koncerty, takie imprezy jak Babski Festyn oraz wycieczki do Polski i nie tylko. Dzięki kontaktom w Polsce panie zwiedziły Warszawę, Opole, Brzeg, Wrocław, Łańcut i Bieszczady.

Ukoronowaniem pracy Klubów Kobiet są wystawy, które pokazują dorobek swych członkiń, w bufetach serwują dania kuchni śląskiej, można też zakupić niektóre eksponaty lub wygrać w loterii urządzanej w czasie wystaw. Wystawy przynoszą znaczny efekt finansowyw życiu Kół.

W historii Sekcji przewodniczącymi były następujące panie: Helena Zoń ( 1968-69), Henryka Żabińska (1979-82), Marta Pilich (1982-83) i od roku 1983 Henryka Żabińska. Instruktorkami ZG były: Helena Zoń, Irena Adamus,Zofia Kowalczyk,Ela Sekula, Helena Śliwka, Ewa Jobbagy i Anna Franek.

W ostatnim dziesięcioleciu zmieniły się zasadniczo warunki funkcjonowania tego organu związkowego z powodu zmian w finansowaniu działalności organizacji społecznych w Republice Czeskiej. Sekcja Kobiet zrezygnowała z organizowania wielkich imprez ogólnozwiązkowych i raczej skoncentrowała się na ścisłej współpracy z terenowymi Klubami Kobiet PZKO. Spotkania działaczek Klubów Kobiet odbywają się dwa razy w roku tam, gdzie są po temu warunki lokalowe, więc w tych Domach PZKO, które dysponują odpowiednim zapleczem i wyrażają chęć w organizacji tych spotkań.

Swoje miejsce wśród imprez organizowanych przez Sekcję Kobiet jest również Babski Festyn, który organizowany jest co dwa lata.Spotkania KK i Babskie Festyny odbyły się w Kołach PZKO: Bogumin, Gródek, Bukowiec, Bystrzyca, Hawierzów-Błędowice, Jabłonków, Karwina Frysztat, i Raj, Nawsie, Milików, Olbrachcice, Orłowa –Poręba, Stonawa i ostatní Babski Festyn w Koszarzyskach. W tym roku przygotowujemy Babski Festyn w Hawierzowie-Błędowicach.

Sekcja Kobiet przy ZG PZKO organizuje od lat wystawy jako imprezy towarzyszące Festiwalom PZKO. W roku 2007 umieszczono ją w Bibliotece na rynku we Frysztacie, dzięki inicjatywie Heleny Legowicz, kierowniczki działu polskiego Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie.

W obecnym czasie Sekcję Kobiet tworzy 17 członkiń, które reprezentują cały teren związkowy. Spotykają się raz w miesiącu na zebraniach w lokalu ZG PZKO, odwiedzają wystawy Klubów Kobiet. Wystawy te całkowicue zmieniły charakter, pokazują cały wachlarz działalności MK, są odbiciem ścisłej współpracy z przedszkolami i szkołami, zaprzyjaźnionymi organizacjami, wernisażom towarzyszą programy kulturalne.

Sekcja Kobiet przy ZG PZKO ma na pamięci, że gro pracy społecznej odbywa się się w Kołach, gdzie przy wszystkich imprezach są panie w dużej mierze zaangażowane. Dlatego organizuje dla członkiń KK takie imprezy, gdzie mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, spotkać się z kolżankami, wymienić doświadczenia, wzbogacić umysł i wiedzę.

Dla bajbardziej zaangażowanych pań z KK, Sekcja przygotowuje dorocznie interesujące wycieczki kulturalno-poznawcze do Czech lub do Polski. Wycieczki te cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku panie pojadą zwiedzić Panoramę Racławicką i Starówkę w Wrocławiu.

W roku 2008 Dr.H.Żabińska zrezygnowała z funkcji przewodniczącej SK z powodów zdrowotnych. Przewodniczącą SK została wybrana Władysława Byrtus z Jabłonkowa.

Obecny skład Sekcji Kobiet przy ZG PZKO to:

Władysława Byrtus, Anna Piszkiewicz, Maria Owczarzy, Wanda Fuskowa, Ewa Brózda, Helena Niedoba, Astrid Štefanová, Czesława Schnapka, Wanda Chlup, Anna Kasprzak, Eugenia Kaňa, Henryka Żabińska, Iwona Guńka, Marta Pilich, Marta Waszut, Krystyna Ostruszka, Maria Golasowska, Bronisława Turoń, Jindřiška Balonová, Elwira Klimek.

WSPIERAJĄ NAS: