Tomasz Kostka
Członek
kostka.tomasz@email.cz
Bohdan Prymus
Członek
bohdan.prymus@seznam.cz
Wiesław Wania
Prezes komisji
wieslaw.wania@post.cz
Halina Zawadzka
Członek
halinazawadzka@seznam.cz
Zbigniew Franek
Członek komisji