Sekcja Ludoznawcza

Sekcja Ludoznawcza działa na polu badania i dokumentowania przede wszystkim zaolziańskiej ludowej kultury materialnej, duchowej i społecznej oraz upowszechniania wyników badań w naszym społeczeństwie.

Sekcja Ludoznawcza współpracuje z ośrodkami i instytucjami naukowymi, muzeami etnograficznymi oraz regionalnymi w kraju i za granicą.

Badania terenowe polegają – podobnie jak prace dokumentacyjne – zwłaszcza na:

  1. Zbieraniu, rejestracji i opracowywaniu ludowych nazw miejscowych.
  2. Prowadzeniu wywiadów wśród ludności na temat miejscowych tradycji ludowych dotyczących ciąży, narodzin, chrztu, czasu nauki, narzeczeństwa, ślubu i wesela, współżycia małżeńskiego, starości i towarzyszących jej chorób, zgonu, pogrzebu i stypy (Hasło wywoławcze problemu : ,,Od kolebki do trumny”).
  3. Zbieraniu informacji i wiadomości oraz opracowywaniu całokształtu zagadnień z medycyny i weterynarii ludowej na Śląsku Cieszyńskim.
  4. Zbieraniu starych przedmiotów użytkowych, sprzętu domowego, narzędzi oraz wszelkiego rodzaju dokumentów, mających związek z regionem jabłonkowskim oraz przekazywaniu ich do Izby Regionalnej im. Adama Sikory w Jabłonkowie.
  5. Badaniu i rejestrowaniu rodzimej tradycyjnej architektury ludowej, szczególnie wiejskiej.
  6. Utrwalaniu na filmie (fotografia, wideo) małej architektury sakralnej (Boże Męki, krzyże i kapliczki przydrożne, mogiły historyczne itp.) i ich opisaniu.
  7. Opracowywaniu i publikowaniu scenariuszy widowisk, skeczy, wierszy itp. dla zespołów.

Przyjdź! Zobacz! Przekonaj się!

Czeski Cieszyn, 06. 03. 2014r.


 

 

WSPIERAJĄ NAS: