Chórek

29.11.2019
Nazwa Chórek
zespół ludowy
Stan osobowy 15
Nalezy do ZSM tak
Repertuar pieśni ludowe z Zaolzia
Kierownik artystyczny Barbara Weiser ,tel.724560876, weiserowie@seznam.cz, barbara.weiser@seznam.cz
Kierownik organizacyjny Marian Weiser, tel.: 00421 602537316, marian.weiser@gmail.com