Chórek

29.11.2019
Nazwa Chórek
zespół ludowy
Stan osobowy 12
Nalezy do ZSM tak
Repertuar pieśni ludowe z Zaolzia
Kierownik Barbara Weiser tel.724560876
Notatki osoba kontaktowa: Barbara Weiser, kontakt: 724 560 876, Marian Weiser, kontakt: 602 537 316