Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar Polenlagru 41 Piotrowice – Piersna

1.9.2022
Mapa niedostępna

Data
1.9.2022
17:00

Kategoria


Czwartek 1 września 2022 pod Zameczkiem w Piotrowicach Piersnej