Halina Zawadzka
Prezes komisji
halinazawadzka@seznam.cz
Jadwiga Karolczyk
Członek komisji
jadwiga.karolczyk@ec.cieszyn.pl
Mirosława Lasota
Członek komisji
Zbigniew Franek
Członek komisji
Józef Szymeczek
Członek komisji
josef.szymeczek@osu.cz