Cierlicko – Centrum

 MK PZKO Cierlicko-Centrum

Nasze Koło liczy aktualnie 71 członków, z tego 30 aktywnie udzielających się w imprezach, wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez nasze Koło.

Nasze Koło nie posiada Domu PZKO, a więc korzystamy najczęściej z salki w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku lub z Domu Polskiego na Kościelcu.

Nasze Koło organizuje coroczne wycieczki, „Spotkania z komedią“, prelekcje, wigilijki. Ściśle współpracujemy z Gminą Cierlicko, która udostępnia nam Dom Kultury.

Prezes:

Mgr Irena Wlosoková

tel: 731 260 670, wlosokovairena@gmail.com

Zastępca Prezesa:

Ing Tadeusz Parzyk


Hawierzów