Czeski Cieszyn Centrum

O NAS

MK PZKO w Czeskim Cieszynie Centrum powstało w 1947 roku (1947 –     300  członków,1955     – 420  członków,   1971   –    1000 członków ,   1974    –   1192   członków ).

Od 1970 roku stałą siedzibą koła jest lokal w byłej żydowskiej synagodze – jedynej, która ocalała na Śląsku Cieszyńskim. W 1974 roku nastąpił podział Koła Czeski Cieszyn na Centrum, Park Sikory i Osiedle.W 1979 roku zaczęto  budować w czynie społecznym przybudówkę. W pracach wzięły udział 294 osoby, które przepracowały 38 086 roboczogodzin. W przybudówce w lokalu o wymiarze 72 m2  została zlokalizowana stała siedziba MK PZKO. Natomiast reszta należy do ZG PZKO.

W Kole działał mieszany chór Harfa, założony w roku 1949 przez muzyka prof.Karola Hławiczkę. W roku 2014 chór zawiesił swoją działalność z powodu małej liczby chórzystów oraz wysokiej średniej wieku. Do dnia dzisiejszego działa Klub Kobiet, który aktywizuje się w razie potrzeby. Od początku jego pzewodniczącą jest Halina Branna,która ofiarnie prowadzi klub prawie 40 lat.

MK PZKO w Czeskim Cieszynie Centrum organizuje coroczne ciekawe wycieczki. Od 2007 roku odbyły się 4 wycieczki jednodniowe oraz 11 wycieczek kilkudniowych. Członkowie odwiedzili najpierw Parlament Europejski, następnie: Polskę , Niemcy , Litwę ,  Łotwę, Estonię,  Francję , Węgry ,Słowację, Czechy i Austrię.

Koło było organizatorem koncertów, w Teatrze Czeskocieszyńskim, gwiazd muzyki polskiej: Zbigniewa Wodeckiego, Ryszarda Rynkowskiego, Krystyny Prońko, Grupy MoCarta.

W roku 2009 została nawiązana współpraca  z Kołem nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Przez 6 lat Koło współorganizowało Dni Tradycji i Stroju Regionalnego. Częścią tej dwudniowej imprezy współorganizowanej również przez ZG PZKO, był konkurs plastyczny dla wszystkich szkół i przedszkoli.

Od 2009 roku MK w Czeskim Cieszynie Centrum organizuje „Barbórkowe Ringo“ – turniej, na który  zapraszane są drużyny z innych Kół PZKO. Członkowie corocznie biorą udział w Turnieju Bowlinga organizowanym przez MK Osiedle.

Koło zorganizowało wystawę „Ach, co to był za ślub” – zdjęcia ślubne, oraz „Ach, co to był za ślub II” – zaproszenia i zawiadomienia ślubne cieszyniaków 1950 – 2016 roku.

W roku 2013 odbył się konkurs fotograficzny „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie”. Wernisaż wystawy nadesłanych prac miał miejsce 18 maja 2013 w Teatrze Czeskocieszyńskim. Zorganizowano również 5 wystaw w miejscowościach w RC oraz w Polsce. Jedna z nich – wernisaż – odbyła się 16 października 2013 w kamienicy Wierzynka w Krakowie.

Koło liczy 241 członków.

DOM PZKO

MK PZKO w Czeskim Cieszynie -Centrum ma swoją siedzibę w Klubie PZKO przy ulicy Bożka 16. Posiada lokal o wymiarze 73,34 m2. Właścicielem budynku od 1961 roku jest ZG.   W lokalu znajduje się kuchnia,salka posiedzeń, składzik i toalety.

 

PREZES

Małgorzata Rakowska

E-mail: mrakowska@seznam.cz

tel. +420 602727711

 

Adres:

Bożka 16

Czeski Cieszyn

 

Strona www:

www.pzko-centrum.cz


Czeski Cieszyn