Czeski Cieszyn – Sibica

Miejscowe Koło Czeski Cieszyn – Sibica
Obwód Czeski Cieszyn
WWW www.sibica.pzko.cz
 

Prezes

Irena Kołek
Komórka +420724744960
E-mail irka.kolek@seznam.cz
 

Dom PZKO

Adres Pod Zvonek 20
Czeski Cieszyn
73701
 

Gospodarz

Jolanta Straňák +420 734 182 174,

jola.stranak@gmail.com

Adres Čáslavská 5, 73701 Český Těšín
 

Wynajęcie sali

tak
Miejsc 40
Cena 800,- Kcz + energia
Nocleg nie
Wyżywienie nie
Kuchnia tak
Ogród tak

 

O NAS

 

 • Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Czeskim Cieszynie Sibicy zostało założone w listopadzie 1947 roku.
 • W pierwszym okresie działalność prowadzono w przybudówce miejscowej restauracji, następnie w wynajmowanym domu przy ulicy Jabłonkowskiej.
 • W 2003 roku wynajęto budynek byłej polskiej szkoły w Sibicy, od 2. 1. 2008 roku Miejscowe Koło PZKO jest właścicielem tego budynku.
 • Budynek szkoły, w którym mieści się obecnie MK PZKO, zbudowano w XIX wieku w 1873 roku ze składek miejscowej polskiej ludności.
 • W okresie międzywojennym, po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku, mieścił się w nim czeski urząd gminny, w 1938 roku polski urząd gminny a podczas II wojny światowej niemiecka policja.
 • Od roku 1948 ponownie urządzono tutaj polską szkołę, gdzie uczyły się dzieci aż do przeprowadzki do nowego budynku w 2003 roku.
 • Polska szkoła w Sibicy miała zawsze dobrych pedagogów, którzy wychowali dzieci na dobrych obywateli, z których wielu stało się magistrami, inżynierami czy doktorami.
 • Szkoła uczyła też patriotyzmu, wyszło z niej wielu wychowanków działających na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

 

Diałalność kulturalno-oświatowa MK PZKO w Sibicy

 

 • Za 35 lat pracy Polskiego Zespółu Pieśni i Tańca „SIBICA” przewinęło się przez niego 342 tancerek i tancerzy, odbyło się 2200 prób i setki występów.
 • Minister kultury RP przyznał mu tytuł „Zasłużony dla kultury polskiej” na „Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Artystycznych” w Rzeszowie.

Zarząd Główny PZKO przyznał zespołowi odznakę „Zasłużony dla Związku”.

Został też odznaczony „Złotą odznaką ministra kultury i szkolnictwa Republiki Czeskiej”.

Zespół zdobył 3. miejsce na „Ogólnopaństwowym Festiwalu Tańców Ludowych” w Pradze.

 • Cytat z prasy: „Godne podziwu i na poziomie profesjonalnym są te widowiska. Pomysł, dowcip, elegancja i dostojność. Ludzie oglądając „Sibicę” mieli łzy w oczach. Wyciskało je właśnie to piękno zaklęte w odwiecznym ruchu i słowie ludowym, w tych melodiach, gestach i uśmiechach, które są jedyne na świecie.”
 • Niespełna 40 par zespołowych zawarło związki małżeńskie, z których wzeszły dalsze pokolenia polskich dzieci.
 • MK PZKO w Sibicy urządza corocznie wiele imprez, na przykład: Bale PZKO, prelekcje podróżników, turnieje sportowe, smażenie jajecznicy i placków, spotkania świąteczne, itp.
 • W sibickim Kole PZKO aktywnie działa Klub Kobiet.
 • Z gościnności Domu PZKO korzystają uczniowie polskiej szkoły w Sibicy oraz zaprzyjaźnione organizacje: Macierz Szkolna, Klub 99 (byłych polskich sportowców zaolziańskich), SAJu, SMP, itp.
 • Z lokali Domu Polskiego PZKO korzystają członkowie i nieczłonkowie PZKO narodowości polskiej, czeskiej i innych w celu urządzania spotkań rodzinnych z różnych okazji.

Dom PZKO

Zarząd MK PZKO w Sibicy w 2011 roku przy wsparciu finansowym Wspólnoty Polskiej oraz Mikroregionu UE Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko zainicjował i przeprowadził modernizację Domu Polskiego PZKO

 • Przeprowadzono wymianę okien i drzwi wejściowych, wymianę podłogi w dużej sali, hydroizolację murów, zacieplenie strychu, konserwację dachu, wymianę rynien, wymianę i modernizację urządzeń sanitarnych.
 • Modernizacja Domu Polskiego PZKO umożliwia dalszą działalność naszego Koła w godnych warunkach.
 • Podniesiony został prestiż PZKO w kilkutysięcznej dzielnicy Czeskiego Cieszyna, gdzie oprócz restauracji nie ma domu kultury z prawdziwego zdarzenia.
 • Troska o materialne dziedzictwo naszych przodków – stworzone zostały warunki do kontynuacji działalności kulturalno-oświatowej kolejnym, młodszym generacjom tutejszych Polaków.
 • Budynek byłej polskiej szkoły w Czeskim Cieszynie-Sibicy jest dla tutejszej autochtonicznej ludności polskiej wieloletnim symbolem patriotyzmu.

W roku 2017 z okazji 70-lecia PZKO oraz MK PZKO w Sibicy w ramach renowacji elewacji budynku zainstalowano na niej napis „DOM POLSKI PZKO SIBICA”.

Prezes: Irena Kołek, tel. 724744960, irka.kolek@seznam.cz

Adres Domu PZKO: Pod Zvonek 20, 73701 Czeski Cieszyn

www.sibica.pzko.cz

http://sibica.pzko.cz/
Czeski Cieszyn