Jabłonków

Miejscowe Koło Jabłonków
Obwód Jabłonków
WWW http://www.gorolskiswieto.cz
 

Prezes

Ing. Jan Ryłko
Komórka 603375344
E-mail mkpzkojablunkov@seznam.cz
 

Dom PZKO

Adres Marianske namesti 18
Jabłonków
73991
 

Gospodarz

Helena Kawulok
Telefon 737435712,
Adres Lipowa 86,  73991 Jabłonków
 

Wynajęcie sali

tak
Nocleg nie
Wyżywienie nie
Kuchnia tak
Ogród nie
Opis Dom posiada scene oraz zaplecze.

O NAS

Działalność Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie w latach

2007 – 2017 była  bardzo bogata i różnorodna. Znalazły się w niej nie tylko tradycyjne imprezy, ale pojawiły się nowe inicjatywy, ciekawe przedsięwzięcia.

Nadzwyczajnym wydarzeniem, w tym roku po siedemdzisiąty raz, było na pewno  Gorolski Święto- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

O uznaniu i ważności tej znaczącej imprezy folklorystycznej świadczą tłumy

widzów oraz obecność znanych osobowości życia społecznego. W sześćdziesiątej edycji festiwalu wziął udział m.in. ubrany w strój wałaski

premier RC, Mirek Topolánek, który został symbolicznie pasowany na gorola.

W latach następnych swoją wizytą zaszczycili nas ambasodorzy Rzeczypospolitej Polskiej w RC, konsulowie z Ostrawy, posłowie i senatorzy RP i RC, wysokiej rangi urzędnicy administracji państwowej i samorządów

lokalnych, przedstawiciele świata biznesu i kultury  oraz  organizacji pozarzdowach.

Sześćdziesiątą  niedzielną uroczystość poprzedziło  po raz pierwszy nabożeństwo ekumeniczne w kościele jabłonkowskim, które celebrowali ks. bp František Lobkowicz  i biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W., Stanisław Piętak. W następnych latach obu biskupów wymienili proboszcz Janusz Kiwak oraz ksiądz senior Bogusław Kokotek, którego zastąpił

w 2016 r.  biskup Jan Wacławek.

 

Wszystkie edycje Gorolskiego Święta  rozpoczynał występ połączonych chórów/ Gorol, Melodia,Przełęcz/, a następnie prezentowały się  nasze zaolziańskie i zagraniczne zespoły. Punktem kulminacyjnym programu były w okresie ostatniego dziesięciolecia następujące zespoły :  z Polski Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, Ziemia Bydgoska,Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Rudki z Rzeszowa, Pomorze,   ze Słowacji Sĺuk,  Lučnica, Technik,Oravan, Detva,  Poĺana, KUMŠT, Želiezar, Čarovné ostrohy, Kollarovci oraz zespoły z Turcji, Ekwadoru, Kenii, Indonezji, Rumunii, Grecji, Węgier, Brazylii, Konga, Serbii, Meksyku, Armenii, Egiptu, Ukrainy i Czarnogóry.

Polonię reprezentowały zespoły,  Polonez z Kanady i Mazury z Anglii.

Bez siwka kroczącego dumnie na czele korowodu , pamiętającego jeszcze Władysława Niedobę alias Jurę spod Grónia, dla wielu nie byłoby  Gorolskigo Święta.  Kilkanaście lat  biała klacz  nosiła na swym grzbiecie Adama Ryłkę, lecz w 2016 r.  zeszła dumnie i z gracją  po schodkach do Lasku Miejskiego po raz ostatni.

 

Piątkowemu Gorolskimu Świętu  towarzyszyły seminaria etnograficzne, etnomuzykologiczne, popularnonaukowe  Sekcji Ludoznawczej

ZG PZKO ,, Nie jyny z naszi dzichty “ oraz degustacja potraw regionalnych.

Wielkie znaczenie miała w 2014 r.  Konferencja Międzynarodowa Zaolzie

i Zaolziacy ,,Genius loci, genius populi“, która rozpoczęł się w Czeskim Cieszynie, a druga część odbyła się w jabłonkowskim Domu PZKO.

Najbardziej urokliwe chwile w piątkowe noce to na pewno muzykowanie przy watrze pt. Muzykula.

 

Piątkowy wieczór  w Świętogóralskiej Kawiarence pod Pegazem był  okazją  do wysłuchania pezji Wilhelma Przeczka, Adama Wawrosza,Jana Pyszki,Władysława Sikory, ostatnich pretorianów twórczości zaolziańskiej oraz nowej krwi Zaolzia. Powodzeniem cieszyły się kawiarenki muzyczne,teatralne,a  jeden z wieczorów był poświęcony twórczości naszych lekarzy – Januszowi Gaudynowi, Janowi Kaczmarczykowi. Bogdanowi Chwajolowi i  Stanisławowi Czudkowi.

 

Kolejne imprezy towarzyszące  G Ś  to rajd turystyczny ,, O kyrpce Macieja “, bieg przełajowy „O dzbanek Mleka“, mecz w piłce nożnej, grani pod strómami, muzykowanie na drabiniokach ulicami miasta, muzykowanie  przy  watrze oraz ,, Szikowne Gorolski Rynce“, pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa z możliwością ich nauki oraz sprzedażą wyrobów.

 

W Kolibie Wydawców uczestnicy  festiwalu mieli możliwość zakupu najnowszych książek z podpisem autora.

Nowością 69. GŚ była Gorolsko Gazeta w wersji polsko – czeskiej, której pomysłodawcą był preses Jan Ryłko. W mijającym dziesięcioleciu program festiwalu mogli oglądać dzięki zainstalowanej webkamerze ci, którzy nie mogli być z nami.

 

Kolejne imprezy Koła to Ostatkowy Bal Papuciowy, Dzień Matki,

Kiermasz Książki Polskiej, smażenie jajecznicy, wigilijka, czyli sptkanie przy opłatku, Dzień Niepodległości RP ,spotkanie przy pieczonym baranie w Lasku Miejskim, Jarmark Bożonarodzeniowy  i inne.W pierwszym dziesięcioleciu  XXI wieku  powodzeniem cieszyły się młodzieżowe imprezy rockowe  Gorolski Dym i Gorolski Maj.

Do historii już  przeszły trzy edycje wiosennej imprezy Stawiani moja,który był połączony z gorolskim jarmarkiem /2009 – 2011 r. /.

 

Urozmaiceniem naszej działaności była realizacja  dwuletniego projektu /2013 – 2015/ Mnożenie przez dzielenie – Edukacja dla integracji / EDI /, którego wykonawcami  było  dziewięć organizacji partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej , w tym Miejsowe Koło PZKO w Jabłonkowie. Przy okazji urzeczywistnienia projektu jabłonkowscy członkowie PZKO / Leszek Richter – koordynator projektu, Helena Kawulok , Stanisław Świerczek z Zagórza,  Petra i Tadeusz Świerczkowie, AnnaVlček, Danka i Adam Klusowie/  odwiedzili Polaków  na Łotwie.  W dniach 29 lipca  do 4 sierpnia 2015 r. Miejscowe KołoPZKO w Jabłonkowie było gospodarzem kolejnego spotkania Edukacji dla integracji , które zostało połączone z sztandarową imprezą Koła, Gorolskim Świętem.

 

Projekt „IV edycja festiwalu Dni Słowiańskiej Kultury“- polska i  chorwacka kultura  został zrealizowany od 2 do 4 czerwca 2017 r. w Uherskim   Hradiszczu. Jednym ze współorganizatorów

i partnerów  tego projektu było Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie.W parku w Uherskim Hradiszczu  przedstawili się wytwórcy  z Mikroregionu Górolsko Swoboda. W programie artystycznym wystąpiły zespoły folklorystyczne Zaolzi i Zaolzioczek z  naszego Koła, zespół regionalny Istebna z kapelą Wałasi oraz Folkórní súbor  Drevar z Krásna na Kysucą. Tradycyjne potrawy regionalne oferowała  ekipa kulinarna pod kierownictwem Stanisława Świerczka z Zagórza.

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V.A Republika Czeska- Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny  MK PZKO

Podpisko w 2016 r. umowę o finansowanie mikroprojektu pt. Malowane dziedzictwo bez granic ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

 

Przy MK PZKO działają następujące zespoły, kluby i zrzeszenia :

Chór Męski GOROL –dyrygent Katarzyna Kantor,prezes Grzegorz Skupień.

W ciągu siedemdzisięciu lat działalności dał setki występów  nie tylko u nas, lecz także w Polsce,na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Grecji, Austrii i we Włoszech. 2 maja 2017 r. chór  zaśpiewał w Belwederze podczas uroczystości

z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz  Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Zgromadzeni wysłuchali patriotycznej pieśni ,, Orzeł Biały “, utworu  „ Ku dolinóm“ i groźnie  brzmiącej pieśni „ Kohót“.

 

Zespół Folklorystyczny Zaolzi  działa  od  2001 r.,a jego  kierownikami są  Dorota i Marcin Filipczykowie. Repertuar zespołu tworzą  pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego, góralskie tańce Podhala, tańce regionu Zemplina oraz tańce cygańskie. Współpracuje z kapelami ludowymi Lipka,

Nowina, Torka.

 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny  Zaolzi powstał w 2003 roku. Na próby przychodzi  20 dzieci, by nauczyć się tańców i pieśni Beskidu Śląskiego.Kierownikiem zespołu jest Marcin Filipczyk.

Zdobył pierwsze miejsce w Międzynarodowym  Przeglądzie Regionalnym

„Złoty Kłos Euro- Folklor 2016 w Zebrzydowicach.

 

Kapela Gorolsko Lipka działa od 1999 r., a założycielką i kierowniczką jest Krystyna Mruzek. Wiele sukcesów odniosła w różnych konkursach ogólnokrajowych.  Ma na swoim koncie  płytki  Śpiywajónco Lipka, Idymy tu idymy i W jednym kole. Do najbardziej pracowitych należał rok 2015, kiedy koncertovali na Syberii i realizovali podkład muzyczny do

spektaklu „Powsinogi Beskidzkie“ w Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

Muzycy na stale akompaniują ZPiT  Olza oraz ZF Zaolzi. Obecnie kapela gra w stałym składzie – Andrzej Pazdera, Wojciech Pazdera, Chrystian Heczko, wokalistki występują tylko gościnnie.

 

Kapela Ludowo Nowina  istnieje ponad 25 lat. Nagrała cztery płyty pieśni  z Śląska Cieszyńskiego,Żywiecczyzny, Słowacji, Węgier , Moraw i Polski.

Prymistą kapeli jest Piotr Byrtus.

 

Klub Kobiet działa od  1950 r. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wielkim powodzeniem cieszyły się wystawy  Złota jesień /2007/, Śląskie traduje wielkanocne / 2009/, Czas radości wesołości / 2010/, Byliśmy, jesteśmy, będziemy /2013/, Rękodzieło i tradycja /2015/.  Szczególnie podziwiane są uszyte  przez  panie kotyliony dla gości Gorolskigo Święta oraz na Bal  Papuciowy. Na wszystkich imprezach Koła dogadzamy sobie  kulinarnymi specjałami przygotowanymi przez panie.

 

Klub Seniora prowadzi Józef Cienciała, który zorganizował dla swoich kolegów wspaniałe wycieczki krajoznawcze i ciekawe prelekcje. Wspólnie

z Klubem  Kobiet  nawiązali kontakt z wiślańskim Klubem Emerytów.

Kawiarenka pod Pegazem, którą obecnie prowadzi Stanisław Gawlik, zorganizowała  interesujące spotkania literacko-artystyczne z pisarzami, malarzami i muzykami.

 

MK PZKO jest od  piętnastu lat zarządcą własnej placówki muzealnej

– Izby Regionalnej im.  Adama Sikory.  W ciągu każdego roku  dała kilka pokazów obróbki wełny i lnu dla młodzieży szkolnej po obu stronach Olzy.W ramach transgranicznego projektu ,, Śląskie tradycje artystyczne “ w muzeum Na Grapie w Jaworzynce i w jabłonkowskim Domu PZKO dla projektantów  Krajów Wyszehradzkich  urządziła pokaz  rzemiosł/ 2014/.   Z okazji Gorolskich Świąt  IR urządziła seminaria i pokazy wiejskich rzemiosł  i rękodzielnictwa  połączony z możliwością ich nauki. Urozmaiceniem dla uczestników  GŚ był  program „Na sałaszu“ czyli wyrób

białego sera, „ łoszczypków“ i „korbaczyków“ połączony z ich degustacją.

Obecnie jej zbiory liczą prawie 860 jednostek.   W siedzibie  Izby Regionalnej czeka nas w najbliższym roku jeszcze wiele pracy.

 

Z inicjatywy prezesa MK PZKO, Jana Ryłki oraz Leszka Richtera, członka zarządu MK PZKO powstał w 2007 r.  Mikroregion Górolsko Swoboda, który połączył w jedno stowarzyszenie podmioty prawne z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Marka „ Górolsko  Swoboda produkt regionalny “ma na celu zwrócenie uwagi na produkty powstające w danym regionie i będące dla tego  terenu tradycyjne.

Obecnie regionalnych produktów certyfikowanych jest 37.

W dniu 30 marca 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Komercjalizacja sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego“w której wziął udział Leszek Richter, regionalny koordynator marki „ Górolsko Swoboda produkt regionalny“. Jego wystąpienie wzbudziło zainteresowanie słuchaczy, co przełożyło się na szereg dyskusji i nawiązanie nowych kontaktów. Więcej informacji na temat marki można znaleźć w Internecie /www. arz.cz /gorolsko swoboda/lub na Fasebooku.

Prezes: Ing. Jan Ryłko, mkpzkojablunkov@seznam.cz

www.pzkojablonkow.cz

http://www.pzkojablonkow.cz/
Jabłonków