Stonawa

O NAS

MK PZKO w Stonawie liczy obecnie 176 członków. W ostatnim dziesięcioleciu  funkcję prezesa pełnili PeadDr. Henryka Zabińska, Wiesław Orszulik, a obecnie jest nim  Ing. Wojciech Feber.

W kole pracują dwa zespoły – Chór Mieszany „Stonawa” oraz Zespół Folklorystyczny Dziecka ze Stonawy.

Zespół „Dziecka ze Stonawy” założyła w roku 2006 nauczycielka stonawskiej szkoły mgr Wanda Grudzińska, a w 2007 r. wzięło pod swoją opiekę MK PZKO

Filarem działalności kulturalnej jest Chór Mieszany „Stonawa”. Chór „Stonawa”  jest kontynuatorem długoletnich tradycji śpiewu chóralnego w Stonawie. Pracuje pod kierownictwem Marty Orszulik, drugim dyrygentem i akompaniatorem jest mgr Halina Pribula, kierownikami organizacyjnymi Bolesław Koch oraz Hilda Harok

Od początku istnienia MK PZKO pracuje Klub Kobiet. Na jego czele stoi obecnie Emilia Łukosz. O ile chór jest filarem działalności kulturalnej MK, to Klub Kobiet jest filarem działalności „materialnej”. Klub otacza opieką mogiłę żołnierzy polskich poległych w Stonawie podczas wojny o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku.

MK PZKO organizuje takie imprezy, które mają tradycję, cieszą się udziałem członków. Należą do nich Stonawskie Ostatki, Spotkanie z Folklorem i Spotkanie przy Choince. Nową, znaczącą imprezą są Stonawskie Dożynki, które MK PZKO organizuje wspólnie z Gminą Stonawa i Farmą Stonawa. W minionym dziesięcioleciu w ramach projektów współpracy transgranicznej Stonawy z Marklowicami (PL) odbyło się wiele spotkań z udziałem naszych zespołów. Obecnie Koło współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubomi i Syryni. Wielką popularniścią cieszyły się projekty „Śląskie tradycje artystyczne po obu stronach granicy” oraz „Kuchnia śląska po obu stronach granicy”

MK PZKO ma siedzibę w Domu PZKO, który jest własnością gminy. Działalność Koła jest doceniana przez Przedstawicielstwo Gminy i Urząd, nie tylko słownie, ale również wspierana finansowo.

 

DOM PZKO

Koło nie posiada własnego budynku

Prezes:

Ing. Wojciech Feber, prezes@pzkostonava.cz, tel.+420 602 242 241

 

Adres siedziby MK PZKO: 735 34 Stonava 55

 Adres pocztowy: 735 34 Stonava 55


Olbrachcice, Stonawa, Sucha Górna