Nabór Wniosków – Konsulat Generalny RP w Ostrawie

29.9.2022

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin składania wniosków o dofinasowanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektów na I półrocze 2023 r.

Wszystkich z Państwa przygotowujących na pierwsze półrocze przedsięwzięcia z obszaru edukacji czy kultury bardzo proszę o wypełnienie wniosku (aktualna wersja w załączeniu) i przeslanie elektronicznie na adres:

ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl  do  31.10.2022 r.

Wzorem lat ubiegłych, za priorytetowe uważane będą projekty mające na celu: wspieranie nauczania języka polskiego oraz promujące dwujęzyczność; projekty, które będą podnosiły i uwydatniały pozycję oraz aktywność środowisk polonijnych na terenie Republiki Czeskiej;  projekty wspierające rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych  gospodarczych i sportowych młodego pokolenia z Polską; projekty, które mają na celu podtrzymywanie związków z Polską, uczestniczenie w kulturze polskiej.

Jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, że w 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskie,  550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika;  Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski to patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP.

Czekamy na Państwa przedsięwzięcia!

 

Z wyrazami szacunku,

Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Konsul Generalny RP

 

Wniosek – kosztorys

Oświadczenie unikania podwójnego finansowania