Nowe władze Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

4.10.2021

Na XXIV Zjeździe Delegatów PZKO wybrano nowe władze. Prezesem została ponownie wybrana Helena Legowicz, która była jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybrano również Zarząd Główny PZKO, który będzie pracował w składzie:

Bartnicki Marek
Chroboczek Petr
Farny Adam
Jochymek Marian
Kolasa Adam
Kołek Stanisław
Kopeć Gabriel
Suchanek Andrzej
Szczotka Halina
Škňouřil Lucyna

Wybrano również Komisję Rewizyjną PZKO, która będzie pracować w składzie:

Zawadzka Halina
Prymus Bohdan
Wiesław Wania
Zbigniew Franek
Tomasz Kostka