Wnioski inwestycyjne – „Infrastruktura Polonijna 2025”

8.7.2024

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych Infrastruktura Polonijna 2025 w ramach projektów dowolnych.

 

Termin realizacji zadania:
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Kwota dofinansowania:
Minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie do 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych).

 

Trwałość projektu:
Wymagane jest, aby na etapie składania wniosku przedstawiono sposób dysponowania nieruchomością/infrastrukturą, w tym określono i udokumentowano formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określono sposób i okres zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.
Wymogiem realizacji projektów zgłoszonych w konkursie jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat po zakończeniu projektu.

 

Termin składania wniosków:
Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek należy przesłać do 15 września 2024 r. na adres:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa

oraz elektronicznie na adres: j.edelman@pol.org.plwnioski@pol.org.pl

 

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się w linkach poniżej:
Wniosek inwestycyjny 2025
Załącznik nr 1 – Budżet projektu 2025
Załacznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 2025
Załącznik nr 3 – Klauzula RODO 2025
Załacznik nr 4 – Deklaracja 2025 projekty dowolne
Załącznik nr 5 – Oświadczenie autora zdjęć
Załącznik nr 6 – Umowa o współpracy projekt infrastrukturalny 2025

 

 

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.