XXIV ZJAZD DELEGATÓW PZKO

26.9.2021

XXIV Zjazd Delegatów PZKO odbędzie się 2 października 2021 roku w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie. Na Zjeździe zostaną wybrane władze organizacji oraz ustalony kierunek działania na kolejne cztery lata.

 

Dokumenty zjazdowe dla delegatów:

List do delegatów
Porządek obrad
Regulamin Zjazdu
Ordynacja wyborcza
Statut