Zespół teatralny MK PZKO Śmiłowice

6.12.2018
Nazwa Zespół teatralny MK PZKO Śmiłowice
Repertuar sztuki rodzimych autorów,
Kierownik Marek Niemczyk

+420 723 776 686