Dofinansowane projekty – 2022

FPPnW:

Dofinansowane projekty

Projekt Inwestycyjny: Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie – „Fasalówka”

Koncert Świąteczny folklorystycznych zespołów Zaolzia

Darkowska Jesień

Mapa pamięci – Przewodnik multimedialny

Święto Śląskiej Pieśni

 

Ministerstwo Kultury RC – Ministerstvo Kultury ČR

  • Kulturně společenské aktivity a dokumentační činnost PZKO
  • měsíčník Zwrot

Moravskoslezský Kraj

– Kongres mládeže

 

 

Úřad Vlády ČR

  • MUR
  • Kalendarz Śląski 2023
  • www.zwrot.cz

 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

 

 

Město Český Těšín

– Kongres mládeže

Město Třinec

– Jubilejní koncert u příležitosti 75. výročí vzniku PZKO 

Fundusz Rozwoju Zaolzia

-Zgrupowanie Rytmika

-Nasz Bal

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPIERAJĄ NAS: