Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Jabłonkowie

10.10.2021
Mapa niedostępna

Data
10.10.2021
15:30

Kategoria


Z a r z ą d    M K   P Z K O    w     J a b ł o n k o w i e

    serdecznie  zaprasza  na

ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

w niedzielę,  10 października, 2021 r. o godz. 15.30 w DOMU PZKO

Program :

1. Rozpoczęcie, program kulturalny

2. Prezentacja nowych członków MK PZKO : Eliszka  Suszka, Ema Tomanek, Weronika  Martynek, Karolina  Anna Sikora, Weronika  Kretek, Karolina  Boce k

3. Sprawozdanie  z działalności

4. Plan Pracy i projekt budżetu na 2022 r.

5. Wybory zarządu MK PZKO

6.Dyskusja  i  ugoszczenie