Warsztaty muzyczne – MK PZKO Karwina Frysztat

21.5.2022
Mapa niedostępna

Data
21.5.2022
9:00 - 12:00

Kategoria


Warsztaty te odbędą się w sobotę w dniu 21.05.2022 o godz. 9:00-12:00 w Domu Polskim PZKOw Karwinie Frysztacie.

Zapewniony jest prowadzący – prof. Alojzy Suchanek, niepodważalny autorytet śpiewu chóralnego na Zaolziu, dyrygent z największym stażem, dyrygent najliczniejszego chóru Zaolzia Gorol oraz chóru Godulan-Ropica (długo by jeszcze wynieniać Jego zasługi i wkład w śpiewactwo chóralne).