Karwina – Raj

O NAS

Najpierw jako koło wiejskie, a po wybudowaniu osiedla w Raju wiejsko-osiedlowe.

W Kole organizowane są różne imprezy: ostatki, zebrania, spotkania jubileuszowe, smażenie jajecznicy, obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki, odpust połączony z festynem, wystawy, koncerty, prelekcje, odczyty, pokazy, zabawy, dyskoteki, wigilijki itp.

Na pierwszego prezesa MK PZKO wybrano Antoniego Morawca (1947-1949), następnie funkcję tę piastował Józef Wróblewski (1950-1953), Jan Nytra (1959-1960), Franciszek Walica (1954-1958, 1961-1967) i Robert Ocisk (1968-1970). Od 1970 roku do dnia dzisiejszego na czele Koła stoi Tadeusz Puchała – dobry organizator, ofiarny społecznik, wieloletni członek ZG PZKO, Komitetu Miejskiego PZKO w Karwinie oraz jeden z organizatorów “Festiwali PZKO“ i „Maja nad Olzą“.

Zarząd MK PZKO spotyka się raz w miesiącu na wspólnym zebraniu. Zarząd jest wybierany co dwa lata na Walnym Zebraniu członków MK PZKO. Koło stara się utrzymywać kontakt z członkami poprzez rejonowych.

Zespół taneczny pracował z przerwami (1928-1938, 1948-1957, 1968-1970, 1973-1977). Kontynuował on działalność zespołu ówczesnej Macierzy Szkolnej w Raju. Przy Kole działał również zespół teatralny (1924-1938, 1948-1968), który tak samo nawiązywał do działalności zespołu MSz w Raju. Wyćwiczył dziesiątki sztuk teatralnych, które wystawiał w sąsiednich miejscowościach oraz w Polsce.

Pod względem sportowym można było się sprawdzić w klubie ping-ponga (1965-1966, 1972-1980), w klubie mini piłki nożnej (1972-1980), w klubie szachowym (1972-1980), oraz w klubie siatkówki (1973-1975).

W MK PZKO przez krótki okres działały również kółka haftu i modelarstwa, billiardu, zespół big-beatowy oraz orkiestra.

Przez cały okres pracy Koła aktywnie rozwija swoją działalność sekcja śpiewacza, która zaczęła funkcjonować 13 marca 1928 w Macierzy Szkolnej w Raju. Tak więc, do 1978 przy Kole działało kółko śpiewacze, a od 1979 zespół ten przyjął nazwę „Dźwięk“, nawiązującą do nazwy chóru, który działał do roku 1978 w Karwinie-Granicach. O działalności chóru mieszanego „Dźwięk“ piszemy poniżej.

Nawiązując do działalności śpiewaczej trzeba też wspomnieć o pracy małych zespołów. W 1964 r. pracował w Kole kwartet męski, w latach 1966-68 dziewczęcy zespół „Agatki“, w latach 1975-78 dziewczyny śpiewały w zespole „Relidasty“, a w ostatnim okresie od  2000 r. do 2007 r. działał zespół kameralny „Dźwięczek“.

Od 1948 r. systematycznie pracuje Klub Kobiet, który troszczy się o zaplecze kulinarne imprez Koła, organizuje różne kursy, wystawy, prelekcje i pokazy. W Klubie pracowało i pracuje wiele ofiarnych działaczek, których poświęcenie, zapał i systematyczną pracę zarząd MK PZKO od zawsze cenił bardzo wysoko – ich działalność obejmue nie tylko przygotowanie zaplecza kulinarnego, ale i pokaźne wsparcie finansowe Koła.

W roku 1975 w Kole zaczął pracować Klub Seniora i z dwuletnią przerwą pracuje do dnia dzisiejszego. Klub organizuje spotkania koleżeńskie, prelekcje na różne tematy, zwiedza wystawy, organizuje wycieczki. Członkowie ofiarnie pomagają przy remontach Domu PZKO, oraz pracach porządkowych w ogrodzie i w Domu PZKO.

Klub Młodych pierwotnie działał od roku 1947 jako Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a w roku 1952 połączył się z ČSM. W latach 1952-68 młodzież aktywnie uczestniczyła w różnych klubach, zespołach i kółkach MK PZKO. W latach 1968-1970 wznowiono działalność SMP, ale ponownie od roku 1971 włączono młodzież do ČSM kiedy zakazano działalności.

Przy MK PZKO młodzież działała ponownie w latach 1973-2007.

Zarząd i członkowie DZIĘKUJĄ za szczodrobliwość swoim sponsorom oraz głównym fundatorom działalności i remontów, którymi są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  Warszawa, Konsulat Generalny RP w Ostrawie oraz Urząd Miasta Karwina.

Więcej: https://www.pzkoraj.cz/o-nas/

DOM PZKO

Dom PZKO (pierwotna drewniana szkoła wybudowana w 1949 roku) został kupiony przez MK PZKO 19. 12. 1966. Po gruntownym remoncie obiektu 11.6. 1967 nastąpiło uroczyste otwarcie. Wcześniej, przez okres 20 lat, koło borykało się z brakiem lokalu – zebrania oraz spotkania odbywały się w prywatnych domach, gospodach, szkole i miejscowym ośrodku kultury. Aktualnie Dom PZKO jest remontowany na bieżąco. Do dyspozycji jest wielka sala z nowymi krzesłami i stołami, mała salka (bar), wyposażona kuchnia (większość nowego inwentarza), schludne saniatriaty oraz duży ogród z ławkami.

Dom PZKO służy dla potrzeb członków MK, klubów i zespołów.

 

PREZES

Ksenia Stuchlik

tel. +420 604 404 566

pzkoraj@seznam.cz

Gospodarz: Zdenka Brodová

telefon: 604 444 854

email: pzkoraj2@seznam.cz

 

Adres pocztowy:

ul. Kubiszowa 133/1a

734 01 Karwina-Raj Republika Czeska

Strona www:

www.pzkoraj.cz

https://pzkoraj.cz/
Karwina