Kocobędz – Ligota

O NAS

Koło nie posiada domu ani świetlicy. Potencjałem naszego Koła są ludzie. Organizujemy corocznie bale karnawałowe, baliki dla dzieci, wyjazdowe jajecznice połączone z Dniem Dziecka, wycieczki turystyczne, spotkania Jubilatów i Seniorów, odczyty, prelekcje. Aktywnie pracuje klub Kobiet, klub Młodych wg. potrzeb.

Współpracujemy z innymi kołami, zwłaszcza z Kocobędzem. Śledzimy co dzieje się wokół nas i odpowiednio reagujemy. Jesteśmy ambasadorami Polski w naszej Gminie i środowisku.

Prezes:Natalia Branny, e-mail brannyna@wp.pl, tel+420 736761226

Adres siedziby MK PZKO: 735 61 Kocobędz 250 Urząd Gminy

Adres pocztowy Domu PZKO:adres do korespondencji: Natalia Branny  735 61 Chotebuz. ul. Chotebuzska1


Czeski Cieszyn