Orłowa – Poręba

O NAS

Na terenie Orłowej działały w poszczególnych dzielnicach:Orłowa – Miasto,

Orłowa – Łazy, Orłowa – Poręba oraz w Pietwałdzie MK PZKO założone w roku 1947

Na wskutek szkód górniczych dzielnice miasta się wyludniały,

spadała liczba członków poszczególnych MK , utracono wyburzone

budynki,gdzie MK  w Orłowej – Mieście i Łazach rozwijały swą działalność,

Zarządy zadecydowały w 1997 o połączeniu MK i działały we wynajmowanym lokalu

w Orłowej Zimnym dole aż do roku 2006,kiedy znowu utracono wynajmowany lokal.

MK PZKO w Orłowej  – Porębie rozwijało swą działalność w Domu przy ul.Slezskiej,

którego właścicielem było państwo.Budynek ten wybudowany przez Macierz Szkolną

Księstwa Cieszyńskiego w latach  20 – tych minionego stulecia,służył do kształcenia

polskich dzieci aż do lat siedemdziesiątych a MK PZKO używało kilka pomieszczeń.

W roku 1997 cały budynek został przekazany na własność MK w Orłowej – Porębie.

Rozpoczęto potrzebne rekonstrukcje a w 1998 nastąpiło uroczyste otwarcie Domu.

W roku 2006 połączono MK w Orłowej – Mieście,Orłowej – Łazach i Orłowej – Porębie

i  rozpoczęto wspólną działalność.

Organizowane są Bale,prelekcje,spotkania członkowskie oraz festyny w przyległym

ogrodzie.Prężnie działa KK oraz Grupa muzyczna Old Boys Band.

Budynek był wynajmowany do działalności Klubu Emerytów,obecnie wynajmowany

jest na działalność dalszych Klubów i stowarzyszeń oraz osób prywatnych.

 

DOM PZKO

Na parterze znajdują się dwie sale ,bez sceny, mogące pomieścić do 80 osób,

szatnia i sanitariaty a na piętrze dwie kuchnie,jadalnia,salka zebrań i ubikacja.

W ogrodzie znajduje się zadaszone podium,ławki,stoły oraz kioski umożliwiające

organizację imprez plenerowych dla około 100 osób.

Prezes: Leon Kasprzaka, tel. 731252669, l.kasprzak@seznam.cz

Gospodarz: Władysław Słowik, tel. +420 731 414 714, email: vladislav.slowik@email.cz

Grupa Old Boys Band – Kierownik  :  ing. Józef Lugsch,tel.  +420 773 671 903, email: jlugsch@seznam.cz

Adres siedziby: ul. Slezská 408, 735 14 Orłowa – Poręba

 

http://pzko.poremba.cz
Orłowa