Łomna Dolna

Miejscowe Koło Łomna Dolna
Obwód Jabłonków
WWW http://lomnadolna.pzko.cz

Prezes

Adam Kolasa

Dom PZKO

Adres nr 319
Łomna Dolna
73991

Wynajęcie sali

tak
Miejsc 40
Nocleg tak
Miejsc 10
Wyżywienie nie
Kuchnia tak
Ogród tak
Opis świetlicę można wykorzystać na wszelkie zgrupowania zespołów, obozy harcerskie, wycieczki szkolne, uroczystości rodzinne, wesela itd.

O NAS

W okresie 10 ostatnich lat w  świetlicy przebiegała bogata działalność koła, udostępniano ją innym organizacjom i wynajmowa­no na imprezy prywatne, a w czasie wakacji organizowano tu obozy harcerskie. Po latach eksploatacji budynek potrzebował jednak remontu i modernizacji. Z powodu braku środków na wymaganych 15% własnego wkładu nie udało się zrealizować propozycji Urzędu Gminy, by wyburzyć budynek i przy dofinansowaniu z Unii Euro­pejskiej zbudować nowy obiekt z muzeum Jana Korzennego. W czerwcu 2014 Urszula Piwecka-Malik, ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska z Warszawy, po wizytacji świetlicy i rozmowie z zarządem koła zachęciła MK PZKO do złożenia wniosku na dofinansowanie remontu budynku. Dzięki temu uzyskano dotację Wspólnoty Polskiej i do końca 2014 roku przeprowadzono remont dachu, ele­wacji, oraz rozpoczęto remont kuchni. W roku 2016, dzięki dotacji z gminy Łomna Dolna, doposażono kuchnię oraz zrealizowane zostało nowe przyłącze do sieci el.

Obecnie MK PZKO, z prężnym zarządem nie tylko godnie kontynuuje działalność poprzedników, organizując tradycyjne imprezy (przedstawienia, bale, wycieczki), wprowadzając nowe pomysły i przedsięwzięcia (kolędowanie po domach, konkurs Łómniańsko półka), uczestnicząc w wydarzeniach miejscowej szkoły, gminny i całego PZKO, ale też posiada niezbędne zaplecze we własnym odnowionym domu.

Bukóń – Otmar Kantor
Zespół teatralny – Zdenek Mruzek

Prezes: Adam Kolasa, tel. 608170237, kolasa.adam@email.cz

http://lomnadolna.pzko.cz/
Jabłonków