Sucha Górna

Miejscowe Koło Sucha Górna
Obwód Olbrachcice, Stonawa, Sucha Górna
WWW http://www.pzkosuchagorna.cz
 

Prezes

Mgr. Jan Zyder
Telefon 777335338
E-mail jan.zyder@seznam.cz
prezes@pzkosuchagorna.cz
 

Dom PZKO

Adres ul. Centrum
Sucha Górna
73535
 

Gospodarz

Zbysław Przeczek,
Tel. +420 724 816 350
 

Wynajęcie sali

tak
Miejsc 60
Nocleg nie
Wyżywienie nie
Kuchnia tak
Ogród nie
Opis Koło posiada zaplecze.

 

O NAS

Dom PZKO, który od roku 1968 jest siedzibą bazy członkowskiej i zespołów MK przechodził w swojej historii kilka mniejszych i większych odnowień. Pogarszający się  stan techniczny budynku zmotywował w roku 2009 grupkę młodych działaczy / Jan Zyder, Marian Pilch, Václav Zyder, Jakub Toman/ do opracowania wniosku inwestycyjnego na remont kapitalny i szukania darczyńców. Projekt poparł Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”/ 90 tys zł./, miejscowy urząd gminny/ 800 tys. Kc + 500 tys. Kc/ oraz darczyńcy prywatni / 165. 150 Kc/. Remont rozpoczął się 9 września 2010, a zakończył 6 maja 2011 uroczystym znowuotwarciem.

Filarem pracy MK PZKO w Suchej Górnej jest zarząd Koła i jego zespoły.

 

Na czele zarządu MK w ostatnim dziesięcioleciu stali:

w latach 2008- 2011  Bronisław Zyder

w latach 2011- 2013  Jan Zyder

w latach 2013- 2014  Bronisław Zyder

od roku  2014-           Jan Zyder

 

W Kole pracuje 7 zespołów

„Chórek”

Działa od roku 2003, początkowo jako zespół śpiewaczy ZPiT „Suszanie”, który później sformował się jako samodzielny wokalny zespół folklorystyczny odkrywający zapomniane lub mało znane piosenki z cieszyńskiego. Początkową współpracę z kapelą „Kamraci” zastąpiło nawiązanie w roku 2010 współpracy z ostrawską kapelą „Šmykňa”. Zaowocowała ona nagraniem w roku 2011 pierwszej płyty zatytułowanej „Pod zielónym strómym”. W roku 2013 obchodził” Chórek” 10- lecie działalności, a w roku 2014 nagrywa drugą płytę, którą nazwał „W tej naszej dziedzinie”. Razem z kapelą opracował również wiązankę tradycyjnych polskich kolęd, z którą występował w Czechach i w Polsce. Zespół liczy 15 osób. Kierownikiem artystycznym jest Barbara Weiser, kierownikiem organizacyjnym Marian Weiser. Kapelą „Šmykňa” kieruje Jiří Macháč. Ilość występów kształtuje się około 15 rocznie.

 

Chór „Sucha”

Jest chórem mieszanym, kontynuatorem bogatego dorobku śpiewaczego w Suchej Górnej. Do roku 2013 śpiewał pod kierownictwem dyrygentki Anny Kiszka. Występuje w terenie, ale brał też udział w „Trojoku Śląskim”/ rok 2009/, w „ Kolędowaniu bez granic”, gdzie partnerem był chór „ Lutnia” z zaprzyjaźnionej Lubomi /rok 2010/, dwukrotnie w festiwalu zespołów amatorskich „ Moravskotřebovké arkády” /lata 2011, 2012/, współpracował z chórem męskim „Harfa” z zaprzyjaźnionego Bielska- Białej /w latach 2008, 2012, 2013/. W roku 2008 zorganizował obchody z okazji 95- lecia ruchu śpiewaczego w Suchej Górnej, a w roku 2013 odbył się koncert z okazji 100- lecia zorganizowanego śpiewactwa w gminie i promocja 55 stronicowej publikacji p.t. „100 lat śpiewactwa w Suchej Górnej“. Przedwczesna śmierć dyrygentki Anny Kiszka/ 6 grudnia 2013/ stawia chór na rozdrożu. Jednak działaczom Koła udaje się przekonać do współpracy nowego dyrygenta Tomasza Piwkę. Ten 20 stycznia 2014 roku obejmuje kierownictwo artystyczne chóru. Pod jego batutą zespół śpiewa do dnia dzisiejszego. Chór „Sucha“ liczy 32 osób. Kierownikiem organizacyjnym jest Krystyna Faja, akompaniatorką z 44- letnim stażem Jadwiga Króliczek.

W roku 2006 w szeregach chórzystów powstał z inicjatywy Władysława Dźwigonia zespół kabaretowy. Wesoły program kabaretu w jego reżyserii z choreografią Janiny Rzyman zdobył wielką popularność w terenie. W efekcie zespół w latach 2006-2014 miał okazję zaprezentować swój program aż 47 razy.

 

Klub Chłopa

To drugi najmłodszy stażem zespół górnosuskiego Koła, powołany 4 kwietnia 2012 roku. Jego inicjatorem i prezesem jest Erwin Mikuła. Klub w chwili założenia 8- osobowy, dziś zrzesza 25 panów. Jest filarem technicznym Koła, ale rozwija też działalność kulturalno- oświatową i turystyczną. Z jego inicjatywy wznowiono tradycję organizowania prelekcji dla członków Koła i jego sympatyków. Od roku 2012 odbyło się ich już 7. Poza tym wzbogacają panowie swą wiedzę odwiedzając różne wystawy, organizują wycieczki poznawcze. Latem zapraszają na zawody strzeleckie.

 

Klub Kobiet

Jest najstarszym zespołem górnosuskiego Koła. Skupia 39 pań, których głównym zadaniem jest zapewnienie zaplecza kulinarnego imprez. To niezliczona ilość spędzonych w kuchni godzin. Co dwa lata organizują panie wystawę. W ostatnim dziesięcioleciu odbyły się one w latach 2009 – „Nasze hobby” , 2012 –„ Każdy coś potrafi”, 2015 – „Co ukrywają szafki w naszych domach”, 2017 – „ Jak spędzamy wolny czas- nasze zainteresowania”. Panie spotykają sie raz w miesiącu, organizują kursy /pedigu, patchworku, orgiami, zdobienia pierników, szycia zabawek, koralikowania/, odwiedzają wystawy, uczestniczą w spotkaniach Klubów Kobiet. W roku 2013 były gospodarzem Jesiennego Spotkania KK. Zorganizowały też kilka wędrówek lub wycieczek do miejsc niedalekich. Na czele Klubu Kobiet od roku 1989 stoi Eugenia Kaňa, gospodyniami są Helena Adamec i Marta Neděla.

 

Klub Sportowy

Zrzesza 15 sportowców, na których czele od początku stoi Kamil Wróbel. Panowie spotykają się co tydzień w hali sportowej. Corocznie biorą udział w związkowych mistrzostwach piłki nożnej” Puchar Lata”. W latach 2014 i 2016 sięgnęli po laur najwyższy. Kierownik sportowców Kamil Wrobel corocznie organizuje  Dzień Dziecka – imprezę z wartościowym programem i dobrą kuchnią dla dzieci i ich rodziców. Organizują też sportowcy stoiska kulinarne na imprezach Koła i gminy.

 

 

ZPiT „ Suszanie”

Jest najprężniejszym zespołem Koła. Pomimo ciągłej rotacji członków utrzymuje niezmiennie wysoki poziom. Prezentuje folklor Zaolzia, ale też polski,  czeski i słowacki. W okresie karnawału przygotowuje program balowy, z którym corocznie występuje na kilkunastu balach. Uczestniczy w ważnych wydarzeniach folklorystycznych w terenie / Gorolski Święto, Fedrowani z folklorym, Maj nad Olzą, Festiwal Świętojański, Koncert Świąteczny, Slezské dny, Prolínání kultur, dożynki w różnych miejscowościach/. Ważne miejsce w działalności zespołu zajmuje udział w festiwalach folklorystycznych. Najdalej byli „Suszanie” we włoskim Bracciano / 2009/, ale też w okolicach miasta Szeged na Węgrzech /2010/ , włoskim Viareggio /2012/ w Rzeszowie/ 2008, 2011, 2014/ , na Tygodniu Kultury Beskidzkiej /2016/, oraz na kilkunastu festiwalach w RC. W roku 2008 obchodził zespół 55-lecie działalności, a w roku 2013 zorganizował dwa koncerty z okazji 60- lecia istnienia. W cyklu dwuletnim organizują „Suszanie” spotkania aktualnych i byłych członków zespołu p.t.” Mała Czarna”. Odbyły się one w latach 2009, 2011, 2014, 2016. Od roku 2004 na czele zespołu stoi Barbara Mračna. Nominacje do nagrody ”Złoty Jestem” /2011/ oraz nagrody „Inicjatywy PZKO” w kategorii osobistości /2016/ przyniosły kierowniczce „Suszan” zadania, jakich podjęła się na Festiwalach PZKO w latach 2011 i 2015, biorąc odpowiedzialność za choreografię występów połączonych zespołów tanecznych oraz za program festiwalu. W kwietniu 2016 r. została  laureatem nagrody konsulatu RP „ Srebrne Spinki“. W roku 2015 zespół poszerzył swoją kostiumernię odkupując większą część strojów z przeznaczonej do likwidacji kostiumerii ZG PZKO, a w roku 2016 wprowadził godziny otwarcia swojej poszerzonej szatni. Był to rok wyjątkowy i pod względem występów, bo zanotował ich zespół aż 48. To również zasługa współpracy ze Sceną Polską a przedstawieniach „Powróćmy jak za dawnych lat” i „Ondraszek, Pan Łysej Góry”.

 

Zespół taneczny ,, Antidotum“

 W styczniu 2017 roku pod skrzydła MK PZKO przeszedł szkolny dziecięcy zespół taneczny „Antidotum“. Jego kierowniczką jest Monika Labudek, zespół skupia kilkanaście dzieci niższego stopnia miejscowej polskiej szkoły. Ma już za sobą pierwsze występy i jeden konkurs.

 

Współpraca z Bielskiem- Białą

Rozpoczęła się w roku 1986 i od początku obfitowała w wymianę kulturalną dającą naszym zespołom możliwość zaprezentowania swojego dorobku. Wielokrotnie w Bielsku gościł zespół „Gama”, chóry „Tęcza”, a potem „Sucha”, ZPiT „Suszanie” i „Chórek”. U nas koncertował wielokrotnie chór męski „Harfa”, zespół estradowy „Hulanka”, orkiestra dęta Bielskiego Centrum Kultury. W grudniu 2011 roku w Bielskim Centrum Kultury odbył się z udziałem naszych zespołów i Estrady BCK koncert wieńczący 25 lat współpracy, a w roku 2016 na „Wykopkach” z udziałem delegacji z Bielska Białej świętowaliśmy 30- lecie kontaktów. Od początku w sukces współpracy wpisują się dwa nazwiska- Edward Rychlik, członek zarządu MK, wiceprezes ds. współpracy z Bielkiem- Białą i Zygmunt Czernek– kierownik Domu Tańca  Bielskiego Centrum Kultury

Prezes: Mgr. Jan Zyder, +420 777 335 338

Kier. Domu PZKO: Zbysław Przeczek, +420 724 816 350

Adres:

735 35 Sucha Górna, ul. Centrum 235

 

 

 

http://www.pzkosuchagorna.cz
Olbrachcice, Stonawa, Sucha Górna