Mosty koło Jabłonkowa

O NAS

Mosty koło Jabłonkowa są terytorialnie największą wioską Zaolzia, gdzie ok. 20% (800) mieszkańców stanowią Polacy. Mowa o najdalej wysuniętych na wschód (granica ze Słowacją) terenów zamieszkałych przez ludność polską.  Wszyscy spotykają się i organizują imprezy w Domu PZKO (zwanym potocznie „Kasowy”). We wsi są dwa koła PZKO, nasze koło (MK PZKO w Mostach koło Jabłonkowa) liczy obecnie ok. 270 członków. Zarząd Koła jest  siedmioosobowy.

DOM PZKO

Stan istniejący:

Budynek został zrealizowany w 1936 roku przez miejscową społeczność polską przy udziale Raiffeisen Bank i mieścił, oprócz pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną, kasę oszczędnościowo – pożyczkową w/w Banku. Do dnia dzisiejszego zachował się w stanie praktycznie niezmienionym poza adaptacją pomieszczeń piwnicznych na cele gastronomiczne i urządzeniem pomieszczeń sanitarnych w latach osiemdziesiątych. W ostatnich latach dokonano zmiany wystroju głównych pomieszczeń nadając im regionalny charakter poprzez zastosowanie drewna i kamienia oraz tradycyjnych ornamentów snycerskich. Miejsce to nabrało niepowtarzalnego wyrazu i klimatu. Dokonano modernizacji kuchni, sali widowiskowej, wymiany okien, wymiany konstrukcji dachu oraz  pokryto dach stalową blachą gontopodobną. Całość tej inwestycji kształtowała się w granicach 12 milionów CZK (ok. 500.000,- EUR).

Projektowane zmiany:

W związku z brakiem pomieszczeń przeznaczonych.dla uczestników kursów, workshopów i seminariów projektujemy zespół pokoi gościnnych wraz z niezbędnym zapleczem w kubaturze projektowanego nowego dachu.

Dzięki przedłużenieniu budynku w kierunku wójtostwa powstaną pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze cateringowe.

Zakłada się nadanie budynkowi charakteru góralskiej architektury Beskidu Śląskiego. W jego najbliższym otoczeniu znajduje się zrekonstruowany budynek architektury drewnianej. Projektowana przebudowa ma na celu zharmonizowanie budynku PZKO z sąsiedztwem i wytworzenie urokliwego centrum wsi o góralskim charakterze. W połączeniu z sylwetą pobliskiego kościoła powstaje piękny zespół wpisujący się w tło jakie stanowią Beskidy.

Warunki i terminy wynajęcia pomieszczeń do pobrania na stronie www.kasowy.eu , lub pod nr telefonu 731414428.

PREZES

Andrzej Niedoba

E-mail: nieoba@tiscali.cz

tel. +420 731 414 429

Adres:

Mosty koło Jabłonkowa 470

73998 Mosty koło Jabłonkowa

(Mosty u Jablunkova 470, 73998 Mosty u Jablunkova)

Adres pocztowy:

Mosty koło Jabłonkowa 470

73998 Mosty koło Jabłonkowa

(Mosty u Jablunkova 470, 73998 Mosty u Jablunkova)

Strona www:

www.kasowy.eu

 

http://www.kasowy.eu/
Jabłonków