Mosty Szańce

O NAS

W czasie założenia, działalność Koła PZKO Mosty Szańce była ściśle związana z polską szkołą. Znaczącą rolę w jego rozwoju odegrali nauczyciele – Władysław Milerski oraz Halina Niedoba. W swych początkach, baza członkowska liczyła około 150 osób. Działalność Koła była bardzo bogata i różnoroda. Pierwszym przewodniczącym został Józef Kufa.

Obecnie Koło ma charakter kameralny, posiada 18 członków. Organizuje np. wycieczki, wspólne śpiewanie kolęd i kantyczek, spotkania przy „łuskaniu fazoli“ czy „szkubaniu piyrzo“. Na spotkania przychodzą również osoby niebędące czlonkami Koła czy mieszkańcy Domu Opieki Społecznej (byłej polskiej szkoły na Szańcach) W domu tym znajduje się świetlica, którą Koło wynajmuje od Urzędu Gminnego.

DOM PZKO

Wynajmujemy świetlicę w byłej polskiej szkole na Szańcach, gdzie obecnie znajdują się gminne mieszkania.

PREZES

Jadwiga Onderek

E-mail: onderekj@seznam.cz

tel. +420 739 128 955

 

Adres:

Mosty koło Jabłonkowa 500

739 98


Jabłonków