Rychwałd

O NAS

MK PZKO w Rychwałdzie zostało założone 30.11.1947 i w pierwszych powojennych latach liczyło aż 240 członków. Z upływem lat ilość członków zmalała i obecnie koło liczy 70 członków, ale ciągle jest Kołem żywym, w którym odbywają się imprezy kulturalne jak wieczory świetlicowe, prelekcje, festyny, wycieczki krajoznawcze. Dorobek kulturalny i materialny Koła PZKO jest znaczącym wkładem polskiej społeczności w życie duchowe miasta i jednocześnie niezaprzeczalnym dowodem naszej więzi z Macierzą Rzeczpospolitą Polską. Siedzibą Koła od roku 1948 jest budynek byłej polskiej szkoły, który po jej zamknięciu w roku 1981 został przekazany kołu przez Powiatową Radę Narodową do bezpłatnego używania. Dzięki staraniom działaczy Koła staliśmy się prawowitymi właścicielami budynku w roku 1999 i ogrodu w roku 2000. Od roku 1991, kiedy zaczęliśmy remontować dom PZKO, tzn. za ubiegłych 26 lat, na remont i inwestycje wyłożyliśmy 493 tyś. koron, nie licząc bezpłatnej pracy i wkładu materialnego naszych członków. W pamięci Koła na zawsze pozostaną działacze, którzy odeszli już z naszych szeregów jak Alojzy Maroszczyk, nauczyciel, niezrównany organizator, który pracę dla społeczeństwa traktował jako swoje posłannictwo, Adela Szokała, kierowniczka Zespołu kobiet, Augustyn Krajczy, długoletni gospodarz domu PZKO, muzykalna rodzina Siwków. Należy również przypomnieć nazwiska prezesów, którzy kierowali Kołem. Byli to: Emil Dzierża, Franciszek Szczyrba, Józef Mulka, a od roku 1983 inż. Władysław Rusek. Znamienną rolę w pracy koła odegrał chór mieszany, założony w roku 1910, który z przerwami istniał do roku 1984. Jego dyrygentami byli: Rudolf Siwek, Wiesław Maroszczyk, Władysław Rusek. W Kole od roku 1995 istnieje dziesięcioosobowy zespół śpiewaczy Rychwałdzianie, który rocznie daje ok. osiem występów własnych i w okolicznych Kołach,  kościele i w Polsce.

DOM PZKO

Budynek składa się z pięciu pomieszczeń na parterze (mała salka, sala, kuchnia, szatnia, biblioteka), dwóch pomieszczeń na piętrze i strychu. Ma własne zaplecze sanitarne. Ogrzewany jest piecami węglowymi. Wynajmowany jest sporadycznie na imprezy towarzyskie, rodzinne, oraz na wybory do władz państwowych.

PREZES

inż. Władysław Rusek

E-mail: wrusek@seznam.cz

tel. +420 723 905 521

 

GOSPODARZ

inż. Józef Uher

tel. +420 608 619 153

 

Adres:

735 32 RYCHVALD č.p. 64

 

Adres pocztowy:

inż. Halina Gawlas

735 23 RYCHVALD 1550


Orłowa