Trzanowice

O NAS

HISTORIA MK PZKO TRZANOWICE

MK PZKO zostało założone 7.grudnia 1947. Pierwsze Walne zebranie odbyło się w gospodzie u „Wanoka“. Pierwszym przewodniczącym PZKO został pan Adam Niemczyk, który miał największe zasługi w powstaniu koła PZKO. Funkcję tą piastował przez okres 5 lat.

Zebrania zarządowe odbywały się w małym wynajętym pokoiku u Wanoka. Brak własnego lokalu dawał się we znaki na każdym kroku, a zwłaszcza po wymówieniu małej świetlicy na potrzeby własne właściciela gospody. Zebrania zarządu i część prób odbywała się w szkole, a zebrania członkowskie w lokalu PGR w Trzanowicach.

Kiedy ZG PZKO rzuciło hasło „Dwadzieścia świetlic na 20-lecie PZKO“, nasze koło skorzystało z tej oferty. Otrzymało dotację z ZG PZKO w wysokości 45000 Kč, dzięki której poczyniono pierwsze kroki ku zrealizowaniu naszych planów wybudowania własnego Domu PZKO. Trzeba było pokonać wiele, wiele przeszkód. Wielu ludzi patrzyło nieprzychylnie na nasz projekt wybudowania własnego domu PZKO. Udało się wytrwać i pokonać wszystkie przeszkody, i w 1966 r. otrzymaliśmy zezwolenie na budowę naszego własnego domu PZKO. Niestrudzony i wytrwały w staraniach o rozpoczęcie budowy naszego domu PZKO był przewodniczący koła PZKO p. Karol Filipiec. Został powołany komitet budowlany w składzie:

Karol Filipiec – jako kierownik budowlany
Inż. Edward Janczyk – jako kierownik techniczny
Otto Wojoczek – jako koordynator prac budowlanych
Karol Jaworek – troska o sprawy finansowe.

Oprócz nich do głosów doradczych w tej komisji dołączyli: Jan Buba, Gustaw Szmek i Ludwik Kula. Masa członków służyła przy budowie pomocą fizyczną, a kto nie potrafił pracować, wspierał PZKO finansowo. Największy wysiłek przy budowie domu należy do niestrudzonych członków: Karola Filipca, Ottona Wojoczka, Józefa Mierki, Karola Jaworka, Władysława Biołka.

W roku 20-lecia PZKO wykończono prace budowlane i uporządkowano teren wokół budynku. Dnia 3. września 1967 nastąpiło otwarcie naszego nowo wybudowanego domu PZKO. W przededniu jego otwarcia odbyła się uroczysta akademia w Sali u Wanoka, gdzie ZG PZKO wręczył odznaczenia zasłużonym członkom. W dniu otwarcia naszego domu odbył się uroczysty, barwny pochód od dawnej świetlicy u Wanoka ku naszej nowej świetlicy. Pogoda dopisała, toteż cała uroczystość z bogatym programem kulturalnym gościnnych zespołów odbyła się w parku koło naszego domu PZKO. Otwarcia domu z symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali najstarsi wiekiem członkowie PZKO, państwo Ewa i Józef Mierkowie. Od tego dnia cała praca PZKO skupia się w naszym domu – w naszej świetlicy.

 

HISTORIA IMPREZ

Od założenia PZKO w naszej gminie do dnia dzisiejszego urządzane są coroczne bale. Każdy bal ma swój motyw przewodni. Był bal śląski, bal marynarski, bal 30-lecia, bal bajkowy itd. Do roku 1981 bale były urządzane wspólnie z szkołą. Od początku bale cieszyły się wielką popularnością. Były i są na wysokim poziomie kulturalnym, jak i towarzyskim.

Wianki  były następną imprezą organizowaną od wielu lat. Niestety z powodu niesprzyjającej pogody w ostatních kilku latach postanowiono ich nie urządzać.  Od zawsze była to zabawa na łonie natury – łące p. Kiszy, czy też p. Szarowskiego, nad naszą rzeką Stonawką. Punktem kulminacyjnym było puszczanie wianków na wodę, uplecionych przez dziewczyny – tancerki. Chłopcy wchodzili do wody, łapali wianki, by móc zatańczyć z daną dziewczyną. Na brzegu Stonawki, przy akompaniamencie muzyki śpiewano nasze piękne „Płyniesz Olzo“ czy też „Świteziankę“.

W pierwszych latach powstania PZKO urządzano wspólnie ze szkołą festyny, które rozpoczynały się barwnym pochodem na łąkę p. Kiszy. Dzieci wykonywały piękny program, za co czekało ich dużo niespodzianek. Z czasem weszło rozporządzenie urządzania festynów wspólnie z czeską szkołą . PZKO wycofało się z organizacji festynów. Rozporządzenie to anulowano i znów można było powrócić do dawnej formy festynów, tym razem w parku obok domu kultury. Ostatni festyn odbył się w 1981 roku, kiedy doszło do zamknęcia naszej Polskiej Szkoły w Trzanowicach.

Od początku PZKO przyjęła się u nas tradycja urządzania corocznej wigilijki . Ta impreza zdobyła serca naszych członków. Sala jest zawsze wypełniona po brzegi. To właśnie okres Świąt Bożego Narodzenia zachęca każdego z nas do spotkań ze swymi bliskimi.Dzieci otrzymują podarunki.

Już długie lata udaje się urządzanie świetlicy w przyrodzie . Jest to zawsze wspólnie urządzany Dzień Dziecka, Dzień Matki i smażenie jajecznicy. Niezależnie od wieku każdy bierze udział w tym spotkaniu. Program dla mam przygotowują dzieci, a rodzice biorą czynny udział w grach i zabawach z dziećmi, oraz konkursach z nagrodami. Dla wszystkich przygotowana jest jajecznica.

Zebrania członkowskie z prelekcjami, które dawniej cieszyły się wielkim zainteresowaniem, były urządzane conajmniej 4x w roku. Obecnie zebrania członkowskie odbywają się raz w roku a ilość członków zainteresowanych prelekcją jest bardzo mała.

Od początków istnienia naszego koła organizowane są coroczne wycieczki krajoznawcze . Trasy wycieczek są różne. Od wycieczek do Polski, ba nawet i do Wiednia po wycieczki po naszej republice. Wycieczki te zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy są bardzo zadowoleni z wybranych tras.

Co 5 lat urządzane są akademie, na których zasłużeni członkowie otrzymują odznaczenia z ramienia ZG PZKO na wniosek naszego zarządu. A byli to: Filipiec Karol, Wojoczek Otto/in memorian/, Kula Ludwik, Jaworek Karol /in memorian/, Grycz Tadeusz, Inż Janczyk Eduard, Janik Józef, Wojoczek Maria, Jochymek Jan, Bolek Emil, Mierka Ewa, Ryłko Adolf /in memorian/, Buba Jan, Hanzlik Helena, Jochymek Maria, Živná Aniela, i cały ówczesny zespół taneczny. Odznaczenia były wręczane począwszy od Aktu Uznania przez Odznakę Brązową, Srebrną, Zlota, a skończywszy na wpisie do pamiątkowej księgi I i II stopnia Zasłużony dla Związku. Po aksamitnej rewolucji nasze koło zrezygnowało z odznaczeń członków – aktywistów.

Koło bierze czynny udział w Festiwalach PZKO, które są organizowane przez ZG PZKO na przemian raz w Trzyńcu, raz w Karwinie. W naszej pamięci zapisał się Festiwal w Karwinie, kiedy to Klub Młodych brał czynny udział w pochodzie, a atrakcją była żywa Pszczółka Maja  /Rysiek Jochymek/, siedząca na dużym kwiecie, który nieśli członkowie KM. W owych czasach KM prowadził Stanisław Filipiec z żoną Danką.

 

AKTUALNE DZIAŁANIA KOŁA

 

Corocznie w kole odbywają się następujące imprezy:

 

Styczeń: Bal towarzyski

Luty: Kulig

Marzec: Zebranie sprawozdawcze

Czerwiec: Jajecznica

Sierpień: Wakacje z tradycją

Wrzesień: Dożynki:

Październik: Dzień ziemniaka

Listopad: Obwodowy Bowling

Grudzień: Wigilijka

 

 

W 2016 roku udało się wyremontować budynek, a rok później, 7 maja 2017, odbyło się,w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia PZKO, otwarcie budynku po remoncie.

PREZES

Dagmar Kluz

E-mail: dankakluzova@seznam.cz

tel. +420 723226072

GOSPODARZ

Elżbieta Rylko, tel. +420 775 413 393

pzko.trzanowice@gmail.com

Adres:

Trzanowice 221

739 53 Gnojnik

 

 

http://www.pzkotrzanowice.wz.cz/
Gnojnik