Nabór wniosków inwestycyjnych – FPPnW

12.8.2022

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”.

 Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Kwota dofinansowania: minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

 

Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat licząc od zakończenia projektu. Wymagane jest, aby we wniosku przedstawiono sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością, w tym określenie i udokumentowanie formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określenie sposobu i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.

 

Termin składania wniosków: do 15 września 2022 r.

 

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie Fundacji 

Wszelkie informacje znajdą Państwo https://pol.org.pl/2022/08/11/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-inwestycyjnych-w-ramach-konkursu-ministerstwa-spraw-zagranicznych/