Nabór wniosków – Ministerstwo Kultury RC

30.6.2022

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż staramy się pozyskać środki finansowe na działalność MK PZKO, prosimy o przekazanie nam danych na temat projektu (impreza, wydawnictwo), który chcieliby Państwo dofinansować za pośrednictwem ZG PZKO w 2023 roku z puli Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej.

Biuro ZG PZKO przygotowuje zbiorczy wniosek Kulturně-společenské aktivity a dokumentační činnost PZKO

Miejscowe Koła PZKO oraz Sekcje i Rady, które chcą zgłosić swoje imprezy do wniosku zbiorczego proszone są o zgłoszenie swoich propozycji w terminie do środy 31.8.2022 pocztą elektroniczną pod adresem mailowym: zg@pzko.cz lub pocztą tradycyjną pod adresem Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn wraz z załącznikami:

–              „Wniosek o dofinansowanie” (w miarę możliwości prosimy o wypełnienie w języku czeskim )

–              „Projekt kosztorysu” wraz z kopiami dokumentów finansowych (faktury) z poprzednich, zrealizowanych edycji projektu lub aktualne oferty cenowe odnoszące się do tych pozycji zawartych w „Projekcie kosztorysu”, o których dofinansowanie MK PZKO wnosi

–              nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za realizację

Wnioskodawca, tzn. MK PZKO, może złożyć dwa wnioski na dany rok.

Każdy projekt powinien być opracowany w osobnym wniosku. Nie ma możliwości wspierania finansowo wycieczek, ekskursji itp.

W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli biuro ZG PZKO

Mail: zg@pzko.cz

Telefon: 777 710 628

 

Z poważaniem

 

Barbara Labojová

Sekretariat PZKO

Strzelnicza 28

737 01 Czeski Cieszyn

tel. +420 777 710 628

tel. 558 711 582

www.pzko.cz

 

Załączniki:

Nabór wniosków

Wzór budżetu

Wzór wniosku 1,   wzór wniosku 2

Zasady realizacji i rozliczania projektów