Bukóń – kapela ludowa

Kierownik: Daniel Kurek, kontakt: +420 737 521 469
Notatki: od lutego 2016 roku kapela działająca przy MK PZKO w Łomnej Dolnej