Klub Młodych przy MK PZKO Nydek

6.12.2018
Nazwa Klub Młodych przy MK PZKO Nydek
Repertuar sztuki rodzimych autorów, kabarety własnego autorstwa
Kierownik Maria Kajfosz: marylka.m@seznam.cz
Imię Maria Kajfosz
telefon +420 608 327 998
e-mail marylka.m@seznam.cz