Leszna Dolna

DOM PZKO

Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej powstało jako jedno z pierwszych. Miało to miejsce w sali gospody „Mrowcówka” dnia 3 sierpnia 1947 r. Tak więc w dwa tygodnie po konferencji powiatowej zebrali się leszniańscy Polacy, by założyć swoją organizację. Pierwszym prezesem został Jan Stonawski, a za siedzibę obrano małą salkę na piętrze restauracji ,,Braterstwo“ wraz z częścią przyległego ogrodu.

Całą działalność Koła można podzielić na dwa etapy; pierwszy to lata 1947 – 1990, natomiast drugi obejmuje lata od 1990 r. po dzień dzisiejszy. W 1990 doszło do otwarcia Domu PZKO. W pierwszym okresie cała praca leszniańskiego Koła koncentrowała się na kole ,,Braterstwa“ –  małej salce na piętrze gospody, parku przyległego do niej, oraz na kole drugiej gospody ,,U Niemca“ do czasu likwidacji. Tam bowiem mieściła się salka ze sceną, która była wykorzystywana do bogatej działalności.

Od 1990 r. Koło jest właścicielem pięknego Domu PZKO, powstałego w latach 1984-1990 w czynie społecznym według projektu Gustawa Cieślara. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy był ówczesny prezes Koła Tadeusz Szkucik, a kierownikiem budowy  i najofiarniejszym z jego budowniczych  jego ojciec – niestrudzony społecznik – Alojzy Szkucik. Dom powstał na miejscu odkupionego, a następnie zburzonego domku prywatnego, który na przełomie wieków XIX i XX był majątkiem byłego wójta gminy i zasłużonego Polaka, Jerzego Pończy.Warto podkreślić, że Dom powstał dzięki zbiórkom pieniężnym miejscowych PZKO-wców przy znacznej pomocy ówczesnego ZG PZKO.

Cała historia powstawania Domu PZKO jest opisana w specjalnej kronice, którą cały czas prowadził Tadeusz Szkucik. Jego uroczyste otwarcie  odbyło się 15 września 1990 r. w obecności konsula generalnego RP Gerarda Grabowicza, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i pozostałych  gości. Od tej właśnie daty rozpoczął się nowy okres działalności Koła, w nowych, przyzwoitych warunkach. Dom posiada piękną salę ze sceną, jadalnię, pokoje noclegowe , bardzo dobre zaplecze z kuchnią – po prostu bardzo dobre warunki do działania. Od  2011 r.  MK PZKO  posiada piękną scenę plenerową z zapleczem, która została wybudowana przy wsparciu z funduszy  UE – Ṡląsk Cieszyński- Těšínské Slezsko,  w ramach programu ,,Przez granice kultur- czesko-polskie spotkania artystyczne“.

Dom, w swojej  już ponad  dwudziestoletniej historii gościł wiele zacnych osób, w tym ministrów, odbywały się tutaj konferencje prestiżowych polskich organizacji Zaolzia – Towarzystwa Nauczycieli  Polskich, Macierzy  Szkolnej, Harcerstwa Polskiego i innych. Ponadto, Dom wiele razy sprawował funkcję lokalu wyborczego. Odbywa się tutaj szereg bali różnych organizacji, wesela, imprezy prywatne, przedstawienia teatralne i wiele, wiele innych.

Obecnie pracują w Kole: Klub Kobiet pod kierownictwem Anny Heczkowej oraz  Klub Propozycji.     W ostatnim czasie podjęto próbę zreaktywowania Klubu  Młodych, który działał w MK  w latach 70. XX w. Koło corocznie zaprasza teatralne zespoły amatorskie,  oraz od lat   członkowie Koła składają przy pomniku hołd Lesznianom poległym w czasie II wojny  światowej.  Do sztandarowych imprez Koła należą Leszniańska Zabijaczka (kilkunastoletnia tradycja), mistrzostwa koła w strzelectwie  i  tenisie stołowym, Przegląd Kapel Ludowych Trójstyku połączony z pieczeniem placków, Mikołaj dla dzieci, bal, ,,Palenie czarownic“ , mistrzostwa PZKO w mini piłce nożnej pn. ,,Puchar Lata“ , impreza dla dzieci ,,Z książką pod poduszką“, polskojęzyczne półkolonie , spotkania  adwentowe, okolicznościowe wystawy   , spotkania przedsylwestrowe  oraz dwudniowe i jednodniowe wycieczki krajoznawcze.

Koło rozwija bogatą działalność kulturalną i gospodarczą ( wynajmuje lokale do organizowania imprez prywatnych ) . Budynek Domu  PZKO  znajduje się  w pobliżu drogi gminnej, ma własny parking,  piękny ogród, wiatę- scenę plenerową, miejsce na ognisko  Cały  areał  jest ogrodzony. Zaplecze za sceną  plenerową zapewnia gościom  poczucie  prywatności.

Dom posiada piękną  dużą salę na 140 osób ze sceną i zapleczem, mniejszą salę  na 30 osób  ,  kuchnię, hol, sanitariaty, stylową piwnicę, 3 pokoje noclegowe ( razem 9 łóżek) .  Dom ogrzewany jest gazem.

Pod względem liczebności Koło w Lesznej Dolnej należy do średnich / liczy około 200 członków /, ale pod względem bogatej działalności do ścisłej czołówki związkowej.

PREZES

Renata Szkucikowa

E-mail: renata.szkucikowa@volny.cz

tel. +420 604145436

 

GOSPODARZ

Beata Bartnicka

E-mail: bartnickabea@seznam.cz

tel. +420 774378588

 

Adres:

Dom PZKO

Leszna Dolna  nr. 41

73961 Trzyniec

Adres pocztowy:

Renata Szkucikowa , prezes MK PZKO

Leszna Dolna nr. 157

73961 Trzyniec

 

Strony www:

pzkolesznadolna.cz

https://pzkolesznadolna.cz/
Trzyniec